मनः प्रसादसौम्यत्वं...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search


मनः प्रसादसौम्यत्वं शौचमात्मविनिग्रहः ।
भावसंशुध्दिरित्येतत् तपः मानसमुच्यते ॥

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=मनः_प्रसादसौम्यत्वं...&oldid=15831" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्