मित्रस्वजनबन्धूनां...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

सुभाषितम्

मित्रस्वजनबन्धूनां बुद्धेर्धैर्यस्य चात्मनः ।
आपन्निकषपाषाणे नरो जानाति सारताम् ॥
तात्पर्यम्

मित्राणां बन्धूनां च वास्तवस्वभावम्, आत्मनः धैर्यञ्च मनुष्यः विपदाम् उपस्थितौ एव अवगच्छति ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=मित्रस्वजनबन्धूनां...&oldid=14960" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्