वर्गः:यमस्मृतिः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अयं वर्गः यमस्मृतिविषयकः विद्यते ।

"यमस्मृतिः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

४ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ४ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:यमस्मृतिः&oldid=7779" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः