वर्गः:योगसारः

विकिसूक्तिः तः

अयं वर्गः योगसारविषयकः विद्यते ।

"योगसारः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं५ पृष्ठानि आहत्य ५ पृष्ठानि विद्यन्ते

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:योगसारः&oldid=9768" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्