वर्गः:लौकिकन्यायाः

विकिसूक्तिः तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

सरलसूत्ररूपा, वाक्यरूपा पदात्मिका वा अनुभवकथनानि एव न्यायाः । तेषां अकारादि क्रमेण संग्रहणम् अत्र कृतमस्ति।

उपवर्गाः

३२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः ३२ उपवर्गाः सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:लौकिकन्यायाः&oldid=8144" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः