वर्गः:शीलम्

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अयं वर्गः शीलविषये भवति ।

"शीलम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

४ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ४ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:शीलम्&oldid=6898" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः