विकिसूक्तिसम्भाषणम्:प्रबन्धकः

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

'प्रबन्धिका'पदनिमित्तम् आवेदनम्[सम्पाद्यताम्]

अहं शुभा, आ चतुर्भ्यः वर्षेभ्यः विकिकार्ये निरता अस्मि । संस्कृतविकिसूक्तेः संवर्धनदृष्ट्या अहं प्रबन्धिकारूपेण कार्यं निर्वोढुम् इच्छामि ।

मम योगदानम् अधः द्रष्टुम् अर्हन्ति - शुभा

भवताम् अभिप्रायम् अधः सूचयन्तु इति प्रार्थये । --Shubha (सम्भाषणम्) १३:१३, १४ जनवरी २०१६ (IST)उत्तर दें[उत्तर दें]

समर्थनम्[सम्पाद्यताम्]

  1. Support समर्थनम्--Sayant Mahato (सम्भाषणम्) १२:१०, १६ जनवरी २०१६ (IST)उत्तर दें[उत्तर दें]
  2. Support समर्थनम्--Vaishnavi (सम्भाषणम्) १२:२९, १६ जनवरी २०१६ (IST)उत्तर दें[उत्तर दें]
  3. Support समर्थनम्--Narayanan V T (सम्भाषणम्) १५:५६, १६ जनवरी २०१६ (IST)उत्तर दें[उत्तर दें]
  4. Support समर्थनम्--Mahalakshmi Prasanna (सम्भाषणम्) १२:२१, १८ जनवरी २०१६ (IST)उत्तर दें[उत्तर दें]

here

विरोधः[सम्पाद्यताम्]

ताटस्थ्यम्[सम्पाद्यताम्]

चर्चा[सम्पाद्यताम्]

निर्णयः[सम्पाद्यताम्]

Done. Granted 3 months temporary adminship. Sincerely, Taketa (सम्भाषणम्) १९:१०, २५ जनवरी २०१६ (IST)उत्तर दें[उत्तर दें]

प्रबन्धिकापदस्य अनुवर्तनाय आवेदनम्[सम्पाद्यताम्]

विकिसूक्तौ करणीयानि कार्याणि बहूनि सन्ति । मया अधिकम् अवधानं दातुं प्रयासः क्रियते इति निवेद्य मदीयस्य प्रबन्धिकापदस्य अनुवर्तनाय अनुमतिः प्रार्थ्यते ।
I hereby request to grant permanent adminship in sa wikiquote. I promise to devote more time for this project. Thanks. - Shubha (सम्भाषणम्) ०९:४८, १९ अप्रैल २०१६ (IST)

समर्थनम्[सम्पाद्यताम्]

  1. -Support समर्थनम् - Narayanan V T (सम्भाषणम्) १२:५१, १६ मई २०१६ (IST)
  2. -Support समर्थनम्--Madhava char n (सम्भाषणम्) १३:११, १६ मई २०१६ (IST)
  3. -Support समर्थनम् - Sayant Mahato (सम्भाषणम्) १६:३२, १६ मई २०१६ (IST)
  4. -Support समर्थनम्--N.R.Bahlika Rao (सम्भाषणम्) १६:३४, १६ मई २०१६ (IST)
  5. -Support समर्थनम् - Pankaja Rajagopal (सम्भाषणम्) १६:१०, १८ मई २०१६ (IST)
  6. --Mahalakshmi Prasanna (सम्भाषणम्) २२:४०, १८ मई २०१६ (IST)

ताटस्थ्यम्[सम्पाद्यताम्]

प्रबन्धिकापदस्य अनुवर्तनाय आवेदनम्[सम्पाद्यताम्]

विकिसूक्तौ करणीयानि कार्याणि बहूनि सन्ति । मया अधिकम् अवधानं दातुं प्रयासः क्रियते इति निवेद्य मदीयस्य प्रबन्धिकापदस्य अनुवर्तनाय अनुमतिः प्रार्थ्यते ।
I hereby request to grant permanent adminship in sa wikiquote. -Shubha (सम्भाषणम्) १०:४७, १६ नवम्बर २०१६ (IST) भवताम् अभिप्रायम् अधः सूचयन्तु इति प्रार्थये । --Shubha (सम्भाषणम्) १३:१३, १४ जनवरी २०१६ (IST)उत्तर दें[उत्तर दें]