श्रेयश्च प्रेयश्च...

विकिसूक्तिः तः


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ
   संपरीत्य विभिनक्ति धीरः ।
श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते
   प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=श्रेयश्च_प्रेयश्च...&oldid=16812" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्