सामग्री पर जाएँ

सकण्टकान्

विकिसूक्तिः तः

सकण्टकान् पुष्पतरून् विलोक्य कश्चित् विषण्ण: ‘धिक्’ इति ब्रवीति।
तमेव दृष्ट्वा अन्यजन: प्रसन्न:ब्रवीति ‘अहो! कण्टकिते अपि पुष्पम्’॥

उपजाति: 
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=सकण्टकान्&oldid=14615" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्