सुखार्थाः सर्वभूतानां...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search


सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः ।
सुखं च न विना धर्मात् तस्मात् धर्मपरो भव ॥