सामग्री पर जाएँ

कस्य वशे प्राणिगणः ? सत्यप्रियभाषिणो विनीतस्य...

विकिसूक्तिः तः


कस्य वशे प्राणिगणः ? सत्यप्रियभाषिणो विनीतस्य ।
व्क स्थातव्यं ? न्याय्ये प्रथि दृष्टादृष्ट लाभाढ्ये ॥