वर्गः:अमिता

विकिसूक्तिः तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

अस्मिन् वर्गॆ 'अमिता'चित्रकाव्यानि विद्यन्तॆ |

"अमिता" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि २ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:अमिता&oldid=8680" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः