वर्गः:अमिता

विकिसूक्तिः तः

अस्मिन् वर्गॆ 'अमिता'चित्रकाव्यानि विद्यन्तॆ |

"अमिता" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं३ पृष्ठानि आहत्य ३ पृष्ठानि विद्यन्ते

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:अमिता&oldid=8680" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्