वर्गः:आत्मा

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अयं वर्गः आत्मनः विषये भवति ।

"आत्मा" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि २ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:आत्मा&oldid=6459" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः