वर्गः:परोपकारः

विकिसूक्तिः तः

अयं वर्गः परोपकारविषयकः वर्तते ।

"परोपकारः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं६ पृष्ठानि आहत्य ६ पृष्ठानि विद्यन्ते

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:परोपकारः&oldid=6700" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्