वर्गः:मन्दारवती

विकिसूक्तिः तः

अयं वर्गः मन्दारवतीविषयकः भवति ।

"मन्दारवती" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं३ पृष्ठानि आहत्य ३ पृष्ठानि विद्यन्ते

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:मन्दारवती&oldid=8386" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्