वर्गः:वेदसूक्तिः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अस्मिन् वेदानां सूक्तयः भवन्ति ।

उपवर्गाः

४ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः ४ उपवर्गाः सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:वेदसूक्तिः&oldid=6879" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः