वर्गः:अथर्ववेदः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अस्मिन् वर्गे अथर्ववेदस्य सूक्तयः विद्यन्ते ।

"अथर्ववेदः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

३० इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ३० पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:अथर्ववेदः&oldid=6403" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः