वर्गः:यजुर्वेदः

विकिसूक्तिः तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

अस्मिन् यजुर्वेदस्य सूक्तयः भवन्ति ।

"यजुर्वेदः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

२२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि २२ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:यजुर्वेदः&oldid=6791" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः