वर्गः:ऋग्वेदः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अस्मिन् वर्गे ऋग्वेदस्य सूक्तयः भवन्ति ।

"ऋग्वेदः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

४५ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि ४५ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:ऋग्वेदः&oldid=6493" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः