वर्गः:महाभाष्यम्

विकिसूक्तिः तः

अयं वर्गः महाभाष्यग्रन्थविषयकः भवति ।

"महाभाष्यम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं१५ पृष्ठानि आहत्य १५ पृष्ठानि विद्यन्ते

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:महाभाष्यम्&oldid=6747" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्