अधिकान्तार्विकियुक्ताः पृष्ठाः

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २१:०८, १३ आगस्ट् २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२१:०८, १३ आगस्ट् २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #१३ क्रमाङ्कपर्यन्तं १३ परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. मुखपुटम्‏‎ (८४ अन्तार्विक्यः)
 2. अल्बर्ट् ऐन्स्टीन्‏‎ (५८ अन्तार्विक्यः)
 3. रवीन्द्रनाथठाकूरः‏‎ (४३ अन्तार्विक्यः)
 4. भगवान् बुद्धः‏‎ (४१ अन्तार्विक्यः)
 5. स्वामी विवेकानन्दः‏‎ (२६ अन्तार्विक्यः)
 6. रूमि‏‎ (२५ अन्तार्विक्यः)
 7. अब्दुल् कलाम्‏‎ (८ अन्तार्विक्यः)
 8. डा अनिबेसेण्ट्‏‎ (७ अन्तार्विक्यः)
 9. डा अम्बेड्करः‏‎ (७ अन्तार्विक्यः)
 10. कबीरः‏‎ (५ अन्तार्विक्यः)
 11. जगद्गुरुरामभद्राचार्यः‏‎ (३ अन्तार्विक्यः)
 12. विनायकदामोदरसावर्करः‏‎ (३ अन्तार्विक्यः)
 13. माधवरावसदाशिवगोळ्वल्करः‏‎ (२ अन्तार्विक्यः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:ज़्यादा_इंटेर्विकियाँ" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्