अधिकान्तार्विकियुक्ताः पृष्ठाः

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २३:३३, १३ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२३:३३, १३ जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #१३ क्रमाङ्कपर्यन्तं १३ परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. मुखपुटम्‏‎ (८४ अन्तार्विक्यः)
 2. अल्बर्ट् ऐन्स्टीन्‏‎ (५८ अन्तार्विक्यः)
 3. भगवान् बुद्धः‏‎ (४३ अन्तार्विक्यः)
 4. रवीन्द्रनाथठाकूरः‏‎ (४३ अन्तार्विक्यः)
 5. स्वामी विवेकानन्दः‏‎ (२८ अन्तार्विक्यः)
 6. रूमि‏‎ (२६ अन्तार्विक्यः)
 7. डा अनिबेसेण्ट्‏‎ (९ अन्तार्विक्यः)
 8. अब्दुल् कलाम्‏‎ (७ अन्तार्विक्यः)
 9. डा अम्बेड्करः‏‎ (७ अन्तार्विक्यः)
 10. कबीरः‏‎ (५ अन्तार्विक्यः)
 11. जगद्गुरुरामभद्राचार्यः‏‎ (३ अन्तार्विक्यः)
 12. विनायकदामोदरसावर्करः‏‎ (३ अन्तार्विक्यः)
 13. माधवरावसदाशिवगोळ्वल्करः‏‎ (२ अन्तार्विक्यः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:ज़्यादा_इंटेर्विकियाँ" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्