अधिकान्तार्विकियुक्ताः पृष्ठाः

नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २१:०३, २९ जून् २०२२ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२१:०३, २९ जून् २०२२परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #१६ क्रमाङ्कपर्यन्तं १६ परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. मुखपुटम्‏‎ (८३ अन्तार्विक्यः)
 2. अल्बर्ट् ऐन्स्टीन्‏‎ (५९ अन्तार्विक्यः)
 3. भगवान् बुद्धः‏‎ (४३ अन्तार्विक्यः)
 4. रवीन्द्रनाथठाकूरः‏‎ (४३ अन्तार्विक्यः)
 5. स्वामी विवेकानन्दः‏‎ (३० अन्तार्विक्यः)
 6. गुणः‏‎ (२८ अन्तार्विक्यः)
 7. रूमि‏‎ (२६ अन्तार्विक्यः)
 8. महाभारतम्‏‎ (११ अन्तार्विक्यः)
 9. डा अनिबेसेण्ट्‏‎ (१० अन्तार्विक्यः)
 10. अब्दुल् कलाम्‏‎ (८ अन्तार्विक्यः)
 11. डा आंबेड्करः‏‎ (८ अन्तार्विक्यः)
 12. रामायणम्‏‎ (६ अन्तार्विक्यः)
 13. कबीरः‏‎ (५ अन्तार्विक्यः)
 14. जगद्गुरुरामभद्राचार्यः‏‎ (३ अन्तार्विक्यः)
 15. विनायकदामोदरसावर्करः‏‎ (३ अन्तार्विक्यः)
 16. माधवरावसदाशिवगोळ्वल्करः‏‎ (२ अन्तार्विक्यः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:ज़्यादा_इंटेर्विकियाँ" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्