वर्गः:योगशास्त्रम्

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अयं वर्गः योगशास्त्रविषयकः विद्यते ।

"योगशास्त्रम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

२२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि २२ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:योगशास्त्रम्&oldid=8702" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः