वर्गः:परिश्रमः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अयं वर्गः परिश्रमविषये भवति ।

उपवर्गाः

२ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः २ उपवर्गाः सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:परिश्रमः&oldid=6696" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः