वर्गः:लेखा

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

एतद संस्कृतविकिसूक्तयस्य लेखा अस्ति।

उपवर्गाः

१ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः उपवर्गाः विद्यन्ते

S

  • Stubs(१२ पृ)

"लेखा" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

१० इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि १० पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:लेखा&oldid=6811" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः