चालितानाम् अवली ।

नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां २१:०३, २९ जून् २०२२ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक२१:०३, २९ जून् २०२२परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. . जलकतकरेणुन्यायः →‎ जलकतकरेणुन्यायः
 2. . तत्पतैलाम्बुन्यायः →‎ तत्पतैलाम्बुन्यायः
 3. . तीर्थकाकन्यायः →‎ तीर्थकाकन्यायः
 4. Akṛtvā parasantāpam →‎ अकृत्वा परसन्तापम्...
 5. Mohandas K. Gandhi →‎ मोहनदास करमचंद गांधी
 6. अक्षमालिक उपनिषद् →‎ अक्षमालिकोपनिषत्
 7. अतिथिसेवामहिमा →‎ रामायणसूक्तयः (अतिथिसेवामहिमा)
 8. अथर्व-शिख उपनिषद् →‎ अथर्वशिखोपनिषत्
 9. अनार्यमैत्री →‎ रामायणसूक्तयः (अनार्यमैत्री)
 10. अन्धगोलाङ्गगूलन्यायः →‎ अन्धगोलाङ्गूलन्यायः
 11. अपकीर्तिः →‎ रामायणसूक्तयः (अपकीर्तिः)
 12. अपाणिपादो जवनो ग्रहीता... →‎ एषाऽस्य परमा गतिः...
 13. अभिवादन शीलस्य नित्यं... →‎ अभिवादनशीलस्य नित्यं...
 14. अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति →‎ अमन्त्रमक्षरं नास्ति...
 15. अमृतवचनम्/एकनाथरानडे →‎ एकनाथरानडे
 16. अमृतवचनम्/केशवबलिरामहेडगेवारः →‎ केशवबलिरामहेडगेवारः
 17. अमृतवचनम्/डा अनिबेसेण्ट् →‎ डा अनिबेसेण्ट्
 18. अमृतवचनम्/डा अम्बेड्करः →‎ डा आंबेड्करः
 19. अमृतवचनम्/डा राधाकृष्णः →‎ डा राधाकृष्णः
 20. अमृतवचनम्/दीनदयाल उपाध्यायः →‎ दीनदयाल उपाध्यायः
 21. अमृतवचनम्/देशभक्ताः/एकनाथरानडे →‎ एकनाथरानडे
 22. अमृतवचनम्/देशभक्ताः/केशवबलिरामहेडगेवारः →‎ केशवबलिरामहेडगेवारः
 23. अमृतवचनम्/देशभक्ताः/दीनदयाल उपाध्यायः →‎ दीनदयाल उपाध्यायः
 24. अमृतवचनम्/देशभक्ताः/बाबासाहेब आप्टे →‎ बाबासाहेब आप्टे
 25. अमृतवचनम्/देशभक्ताः/माधवरावसदाशिवगोळ्वल्करः →‎ माधवरावसदाशिवगोळ्वल्करः
 26. अमृतवचनम्/देशभक्ताः/विनायकदामोदरसावर्करः →‎ विनायकदामोदरसावर्करः
 27. अमृतवचनम्/धर्मबोधकाः/भगवान् बुद्धः →‎ भगवान् बुद्धः
 28. अमृतवचनम्/धर्मबोधकाः/रामकृष्णपरमहंसः →‎ रामकृष्णपरमहंसः
 29. अमृतवचनम्/धर्मबोधकाः/रूमि →‎ रूमि
 30. अमृतवचनम्/धर्मबोधकाः/श्री अरविन्दः →‎ श्री अरविन्दः
 31. अमृतवचनम्/धर्मबोधकाः/समर्थरामदासः →‎ समर्थरामदासः
 32. अमृतवचनम्/धर्मबोधकाः/स्वामी रामतीर्थः →‎ स्वामी रामतीर्थः
 33. अमृतवचनम्/धर्मबोधकाः/स्वामी विवेकानन्दः →‎ स्वामी विवेकानन्दः
 34. अमृतवचनम्/निवेदिता →‎ निवेदिता
 35. अमृतवचनम्/बाबासाहेब आप्टे →‎ बाबासाहेब आप्टे
 36. अमृतवचनम्/महात्मा गान्धिः →‎ महात्मा गान्धिः
 37. अमृतवचनम्/माधवरावसदाशिवगोळ्वल्करः →‎ माधवरावसदाशिवगोळ्वल्करः
 38. अमृतवचनम्/माधवसदाशिव गोळ्वल्करः →‎ माधवरावसदाशिवगोळ्वल्करः
 39. अमृतवचनम्/रवीन्द्रनाथठाकूरः →‎ रवीन्द्रनाथठाकूरः
 40. अमृतवचनम्/राजनीतिज्ञाः/डा अम्बेड्करः →‎ डा आंबेड्करः
 41. अमृतवचनम्/राजनीतिज्ञाः/महात्मा गान्धिः →‎ महात्मा गान्धिः
 42. अमृतवचनम्/रामकृष्णपरमहंसः →‎ रामकृष्णपरमहंसः
 43. अमृतवचनम्/लेखकाः/रवीन्द्रनाथठाकूरः →‎ रवीन्द्रनाथठाकूरः
 44. अमृतवचनम्/लेखकाः/रूमि →‎ रूमि
 45. अमृतवचनम्/विज्ञानिनः/अल्बर्ट् ऐन्स्टीन् →‎ अल्बर्ट् ऐन्स्टीन्
 46. अमृतवचनम्/विनायकदामोदरसावर्करः →‎ विनायकदामोदरसावर्करः
 47. अमृतवचनम्/शिक्षणवेत्तारः/डा राधाकृष्णः →‎ डा राधाकृष्णः
 48. अमृतवचनम्/श्री अरविन्दः →‎ श्री अरविन्दः
 49. अमृतवचनम्/श्रीमाता →‎ श्रीमाता
 50. अमृतवचनम्/समर्थरामदासः →‎ समर्थरामदासः

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikiquote.org/wiki/विशेषः:अनुप्रेषितावलिः" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्