वर्गः:हर्षचरितम्

विकिसूक्तिः तः

अयं वर्गः हर्षचरितविषयकः भवति ।

"हर्षचरितम्" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं२३ पृष्ठानि आहत्य २३ पृष्ठानि विद्यन्ते

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वर्गः:हर्षचरितम्&oldid=7924" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्